ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต

ซิงค์ อะมิโน แอซิด คีเลต (Zinc Amino Acid Chelate)