เชื่อหรือไม่ว่า ยิ่งไอคิวสูงมาก ยิ่งมีความต้องการทางเพศมาก (แต่มักไม่กล้าแสดงออก)

ความต้องการทางเพศ

มีงานวิจัยพบว่า เด็กผู้หญิงในวัยอนุบาลและประถมต้นที่เรียนเก่ง มีระดับไอคิวสูง

มีพฤติกรรมคล้ายการช่วยตัวเอง (แต่แอบทำใต้ผ้าห่ม ด้วยการบิดขา)

สรุปว่าการพัฒนาของระบบประสาทจะเป็นไปในทุกๆ ด้าน

ไม่ว่าไอคิว ความฉลาด ระบบกล้ามเนื้อ รวมทั้งระบบประสาทรับความรู้สึกทางเพศ

เป็นสัญชาติญาณที่ไม่ต้องสอนเด็กก็สามารถหาความสุขเรื่องนี้ได้โดยไม่เข้าใจว่าคืออะไร

รู้แต่ว่ามีการปลดปล่อยและผ่อนคลาย

 

ผู้ใหญ่หรือครูที่เข้าใจก็จะไม่ไปสนใจหรือติเตียนต่อว่า

เด็กจะได้ไม่รู้สึกผิดในเรื่องเพศหรืออารมณ์เพศที่เกิดขึ้น

การพัฒนาการในเรื่องนี้ก็จะไม่ถูกขัดขวางหรือเบี่ยงเบน

แต่พอเด็กๆ เหล่านั้นโตเป็นผู้ใหญ่ การยับยั้งชั่งใจ การไม่กล้าแสดงออก

ทำให้เราเข้าใจว่าผู้หญิงไม่มีอารมณ์ หรือไม่ต้องการเรื่องเพศ

แต่จริงๆ แล้ว ความรู้สึกในเรื่องเพศ ความต้องการได้รับความสุขในเรื่องเพศ

เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิง

ถ้าแสดงออกถูกเวลาและสถานที่ จะมีที่ใดจะเหมาะสมเทียบเท่ากับบนเตียงกับคู่รักของคุณ

 

จงปลดปล่อยมันออกมาแบบไม่ต้องอาย

เพราะถือว่าคุณได้เลือกเขาหรือเธอเป็นคู่รักแล้ว

ไม่ต้องอายที่จะแสดงออกหรือสรรหาหนทางที่จะมอบความสุขหรือตอบรับความสุขที่เขามอบให้

พยายามครับ แล้วคุณจะพบว่าการมีคู่ที่เข้าใจกันในเรื่องนี้

ก็เป็นหนทางเดียวที่จะได้รับความสุขทางเพศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์
การที่ผู้หญิงสวย เก่ง และเรียบร้อย ไม่ได้บอกถึงระดับความต้องการทางเพศของเธอ
จงเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา ที่จะมีความรู้สึกทางเพศ

มีความต้องการทางเพศและต้องการได้รับความสุขทางเพศ

เพียงแต่เวลาและสถานที่ต้องเหมาะสม รวมทั้งวุฒิภาวะที่พร้อมเท่านั้น
ฉะนั้น คุณชาย หรือ หญิง ก็ต้องทำความเข้าใจกับการหาความสุขบนเตียง ศึกษาและเรียนรู้เหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิต